Udruga ZUM je partner na međunarodnom projektu Ambassadors4Youth, a u sklopu kojeg se organizira trening na temu zagovaranja razvoja politika za mlade.

 

Svrha projekta Ambassadors4Youth:

 

  • osobama koje rade s mladima u javnom i civilnom sektoru pružiti znanja i vještine kako bi se aktivno uključili u proces odlučivanja na nacionalnoj i lokalnoj razini
  • povećati razinu znanja i razumijevanja nacionalnih i EU propisa i politika koje se odnose na mlade
  • potaknuti zagovaranje razvoja politika za mlade od strane civilnog sektora na lokalnoj razini
  • povećati osviještenost o problemima mladih kod javnosti
  • poboljšati komunikaciju između predstavnika donositelja odluka i civilnog sektora po pitanju politika za mlade

 

Budi ti jedan od 5 ambasadora mladih Hrvatske

 

Trening za osobe koje rade s mladima u javnom i civilnom sektoru te aktivne mlade koji su zainteresirani za navedenu temu održava se u Mariboru, a sudjelovat će predstavnici iz Slovenije, Litve, Latvije, Hrvatske i Turske.

 

Trening će se održati od 23.09-27.09. (dani putovanja: 22.09. i 28.09). Prijaviti se možeš putem kontakt forme (klik, klik!), kao i pročitati više informacija o projektu (zanemari rok za prijavu, još se možeš prijaviti).