U sklopu Career Boostera poslodavci će prezentirati svoja poduzeća i mogućnosti zapošljavanja, a sudionici će imati priliku rješavati njihove poslovne slučajeve. Career Booster održat će se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 23.-25. svibnja.

 

U sklopu Career Boostera poslodavci će prezentirati svoja poduzeća i mogućnosti zapošljavanja, a sudionici će imati priliku rješavati njihove poslovne slučajeve. Career Booster održat će se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 2.-4. svibnja.