Start-Up udruga osnovana je 2010. godine s ciljem poticanja poduzetništa i zapošljavanja i samozapošljavanja mladih. Od osnivanja udruge realizirano je 11 projekata u kojima je sudjelovalo preko 3.000 studenata i mladih u 6 gradova u Hrvatskoj. U sklopu raznih projekata održano je 289 edukacija i ostvarena suradnja sa preko 221 partnera i 41 medija.

 

Neki od partnera na projektima udruge jesu Adris Grupa, Zagrebačka banka, Erste, OTP, LIDL, Uniline, Infobip, Maistra, Valamar, Samarcanda, Jadransko osiguranje, Grawe, KPMG, Degordian, Infinum, Holcim, Rockwool, Heidelberg Cement Group, Collegium, Adacta, Inchoo, Mediatoolkit...

 

Najpoznatiji projekti koje udruga provodi jesu Career Booster, Regional Case Study, Inspire Me konferencija, Start Me Up, Generacija Y...

 

Na početku svake akademske godine provodi se regrutacijski proces u kojima se primaju novi članovi udruge. Udruga ima 65 članova i 30-ak volontera, od kojih su većina studenti fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Puli, Osijeku, Splitu, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku, Koprivnici, Opatiji i drugim gradovima.

 

Jedan od važnijih ciljeva udruge je povezivanje istaknutih i ambicioznih mladih pojedinaca sa uspješnim poslodavcima. Sudjelujući u projektima npr. Regional Case Study, Istrian Tourism Competition, Career Booster, Start Me Up, kao i volontirajući u udruzi, velik broj mladih zaposlen je u uspješne kompanije.