Zagrebačka banka od samih početaka podržava Startup akademiju! Tako je i slučaj s trećim izdanjem akademije, u kojem je Zagrebačka banka sponzor. Startup akademija jedan je od najvećih poduzetničkih projekata u regiji. Dosadašnja izdanja odvijala su se u čak 10 gradova, pri čemu je sudjelovalo preko 600 sudionika.