TIM PROJEKTI

 • Osmišljavanje novih projekata udruge
 • Pisanje projekata za regionalne, nacionalne i EU natječaje
 • Provedba projekata
 • Ostalo

 

TIM FINANCIJE

Financije i administracija

 • Izrada financijskih i poslovnih planova
 • Pisanje EU projekata
 • Administrativni poslovi
 • Uspostava sustava kvalitete i provjera zadovoljstva korisnika (evaluacije, ankete i sl.)
 • Kontakt sa državnim i financijskim institucijama
 • Ostalo

 

 TIM MARKETING

Marketing, community management, event management

 • Izrada marketinških planova
 • Osmišljavanje i vođenje marketinških kampanja u različitim projektima udruge (npr. Facebook oglašavanje, Google Ad Words, banneri i dr.)
 • Uređivanje društvenih mreža (Facebook, Instagram, You Tube, LinkedIn, Twitter...)
 • Organizacija evenata (npr. konferencija, teambuildinga, party-ija)
 • Ostalo

 

IT TIM

 • Administracija i nadogradnja web stranica različitih projekata udruge
 • Praćenje statističkih podataka stranice (npr. Google Analytics, Alexa)
 • Razvoj, održavanje i nadogradnja programskih rješenja
 • Izrada baza podataka i aplikacija
 • Ostalo

 

TIM DIZAJN

 • Kontaktiranje poduzeća, potpornih i obrazovnih institucija te JLRS
 • Dogovaranje sastanka i prezentacija
 • Ostalo

 

TIM SURADNJE

 • Izrada vizuala za offline i online kampanje
 • Izrada vizuala za društvene mreže
 • Dizajn web stranica

 

MULTIMEDIJA

Fotografija i video sadržaji

 • Fotografiranje i snimanje osoba, evenata i sl.
 • Obrada fotografija i videa

 

TIM PR

Odnosi s javnošću

 • Pisanje medijskih objava, dogovaranje medijskih pokroviteljstva...
 • Dogovaranje i vođenje intervjua sa studentima, poduzetnicima, poslodavcima...
 • Pisanje bloga na određenu tematiku
 • Organizacija javnih nastupa
 • Komunikacija sa medijima i zajednicom
 • Ostalo